fbpx

Memorandum o zlepšení podmínek práce pro zubní techniky

Se znepokojením vnímáme kritickou a dlouhodobě neřešenou situaci ve výrobě snímatelných náhrad. Velké množství zubních techniků, specialistů na snímatelné náhrady, odešlo v posledních pěti letech z oboru. Polovina do důchodu, polovina kvůli nedostatečnému mzdovému ohodnocení a množství přesčasů.

Zároveň naprosté minimum absolventů zdravotnických škol nastupuje do zubních laboratoří s cílem specializovat se právě na snímatelné náhrady. Mají zájem pouze o fixní náhrady a CAD/CAM nebo je na praxích odrazují starší frustrovaní kolegové. Moderní technologie se přitom začínají prosazovat i u snímatelných náhrad a tuto práci zatraktivňují, zjednodušují a zkvalitňují. Pečlivá ruční práce zubního technika, zkušenost a cit pro detail jsou však nenahraditelné.

Pokud majitelé zubních laboratoří okamžitě nenastaví atraktivní pracovní podmínky pro mladé i zkušené specialisty na snímatelné náhrady, velmi brzy přestanou být zubní laboratoře schopné snímatelné náhrady zhotovovat. V konečném důsledku na tuto situaci doplatí především pacienti a zubní lékaři.

S okamžitou platností proto vyzýváme k dodržování základních mzdových a časových podmínek pro zaměstnance zubních laboratoří.

Chceme, aby čerství absolventi zdravotnických škol se zájmem o snímatelné náhrady i zkušení zubní technici byli motivováni zůstat u této smysluplné a krásné práce.

Nastavujeme

Základní podmínky pro zaměstnance zubních laboratoří

1

Každý absolvent, který se rozhodne v našich zubních laboratořích specializovat na snímatelné náhrady, dostane minimální nástupní mzdu ve výši 0,75 násobku aktuální průměrné mzdy za 8hodinovou pracovní dobu. K 1.7.2022 to je 29 tisíc korun (180 Kč/hod.)

Jakýkoli přesčas bude odměněn podle platných zákonů.

2

Po 3měsíční zkušební době, pokud bude zubní technik schopný zhotovit měsíčně průměrně 20 kvalitních protéz, se jeho minimální mzda za 8hodinovou pracovní dobu navýší na úroveň, která odpovídá aktuální průměrné mzdě vyhlášené Českým statistickým úřadem. K 1.7.2022 je to 39 tisíc korun. (243 Kč/hod.)

3

Po 2—5 letech práce v zubní laboratoři, podle šikovnosti a kvality zhotovovaných protéz, bude mít specialista na snímatelné náhrady v našich laboratořích minimální základní mzdu za 8hodinovou pracovní dobu ve výši 1,4 násobku aktuální průměrné mzdy. K 1.7.2022 to dělá 55 tisíc korun (343 Kč/hod.)

4

Budeme důsledně limitovat množství práce tak, aby zkušený zubní technik zhotovoval maximálně 30—35 kompletních protéz měsíčně. Více se nedá ve vysoké kvalitě během základní pracovní doby zvládnout.

5

Toto je veřejný závazek

Vyzýváme všechny další majitele zubních laboratoří v ČR, aby se k nám připojili. Všude ve světě jsou specialisté na snímatelné náhrady vysoce cenění. Chceme, aby tomu tak bylo i v České republice.